A A A

Údržba LPG zariadení

Údržba LPG zariadenia je ekonomicky a časovo nenáročná. Po namontovaní zariadenia a po najazdení cca 500 MTH  by sa mala vykonať obhliadka celého zariadenia a prípadné doladenie. Je to dôležité najmä pri podtlakových systémoch, kde si musia počas prvých motohodinach membrány v regulátore "sadnúť", takže je potrebné opätovne nastaviť bohatosť zmesi. Túto kontrolu a nastavenie vykonávajú montážne pracoviská zväčša bezplatne.

Každý rok alebo po najazdení 500 MTH - podľa toho, čo nastane skôr, by sa malo zariadenie skontrolovať, mala by sa preveriť jeho tesnosť a ostatné parametre. Takáto jednoduchá kontrola stojí cca okolo 30 € - záleží na vykonaných úkonoch a montážnej dielni.

Približne každých 500 MTH by sa mali meniť aj filtre plynu. Interval výmeny je veľmi zavislý na kvalite tankovaného plynu. Ak sa tankuje dobrý plyn, filter vydrží aj dvojnásobok, ak sa natankuje nekvalitný LPG, môže byť potrebná výmena aj po 250 MTH jazdy. Podtlakové systémy používajú iba jeden filter - filtruje sa iba plyn v tekutej fáze. Väčšinou býva tento filter súčasťou elektromagnetického ventilu LPG. Cena filtra aj s výmenou sa pohybuje od 10 do 20€. Systémy so vstrekovaním plynu majú ešte jeden prídavný filter, ktorý filtruje plyn priamo pred vstrekovačmi. Cena tohoto filtra sa pohybuje okolo 25,€. (V prípade, že je použitý filter s výmennou vložkou - jedná sa vlastne o cenu vložky. Ak je použitý filter, ktorý sa nedá rozoberať a meniť iba vložka, cena sa zvýši na cca 66€).

Ďalším zariadením, ktoré vyžaduje údržbu, je regulátor tlaku. Na väčšine typov sa nachádza tzv. odkaľovacia skrutka, pomocou ktorej sa vypustia nahromadené nečistoty z regulátora. Upozornenie - nečistoty dosť výrazne zapáchajú. Približne každých 1000MTH je potrebná revízia splynovača - výmena membrán a tesnení a vyčistenie. Náklady sa pohybujú okolo 150€ aj s prácou - záleží na type splynovača a montážnej dielni.

Pri systémoch sekvenčného vstrekovania plynu je potrebné vykonávať aj údržbu LPG vstrekovačov - vyčistenie, prípadne repasáciu. Tieto činnosti a intervaly ich vykonávania veľmi závisia na použitom type vstrekovačov, jednotlivé značky sa od seba dosť líšia. Veľmi zjednodušene sa dá povedať, že vstrekovače by mali vydržať bez zásahu cca 2500 MTH, ich prípadná repasácia by pre štvorvalcový motor nemala prekročiť 75 €.