A A A

Údržba

Či podvozok, pohon alebo zdvíhacia plošina - každý mechanický a elektrický konštrukčný prvok vozíka musí fungovať perfektne, aby bol zabezpečený hladký priebeh práce a bezpečnosť na pracovisku.


Vysoké náklady na opravu sa dajú výrazne znížiť kontinuálnou údržbou vozíka. Výhody Vám ležia priamo na dlani: Váš vozík je vždy prevádzkyschopný a aj opravy si môžete plánovať s predstihom tak, aby sa optimálne prispôsobili chodu Vašej výroby.


A čo je najlepšie, s nami uzatvoríte zmluvu o údržbe, ktorá Vám nielenže ponúkne mimoriadne výhodné podmienky, ale naviac preberá aj celú organizáciu údržby.