A A A

Udržba

Udržba spočíva v náhrade starých článkov za nové, výmena náplni kvapalín. Tým nestráca na hodnote, len sa predĺži životnosť vášho vysokozdvižného vozíka o niekoľko rokov. Okrem nových súčiastok sa prikladá technický preukaz, ktorý slúži ako osvedčenie o spôsobilosti prevádzky vysokozdvižného vozíka. Vysokozdvižný vozík od nás odchádza s novým náterom a bezpečnostnými nálepkami podľa vyhlášky. Vysokozdvižný vozík upravíme a zabezpečíme všetky kritéria pre jeho bezpečné používanie.