A A A

Revízne kontroly LPG

 
Zabezpečíme:


  • komplexnú reviznu kontrolu plynového zariadenia vysokozdvižného vozíka, ktorú je potrebné vykonať jeden krát za rok


  • vystavenie protokolu o stave spôsobilosti VZV


  • zoznam opatrení na odstránenie chýb


  • odstránenie závad našimi servisnými technikmi


Po úspešnom prevedení reviznéj kontroly vám bude vystavený platný protokol o spôsobilosti  VZV.