A A A

Revízne kontroly

Revízne kontroly


Zabezpečíme:

  • komplexnú revíziu plynového zariadenia vysokozdvižného vozíka, ktorú je potrebné vykonať jeden krát za rok
  • vystavenie protokolu o stave spôsobilosti VZV prevádzke
  • zoznam opatrení na odstránenie chýb
  • odstránenie závad našimi servisnými technikmi

Po úspešnom prevedení revíznej kontroly vám bude vystavený platný protokol s vyrozumením o spôsobilosti VZV.