A A A

Repasovanie

Repasovanie - Udržba

Repasovanie-udržba vysokozdvižných vozíkov spočíva v náhrade starých článkov za nové. Tým nestráca na hodnote, len sa predĺži životnosť vášho vysokozdvižného vozíka o niekoľko rokov. Okrem nových súčiastok sa prikladá technicky preukaz, ktorý slúži ako osvedčenie o spôsobilosti prevádzky vysokozdvižného vozíka. Vysokozdvižný vozík od nás odchádza s novým náterom a bezpečnostnými nálepkami podľa vyhlášky. Vysokozdvižný vozík upravíme a zabezpečíme všetky kritéria pre jeho bezpečné používanie.