A A A

Cenník

 

Sme najlacnejší NON-STOP servis  na trhu !


Základný cenník :


Servis -  hodinová sadzba                                                                           19,80€/hod

Dojazd servisnej dielne (v cene je zahrnutá aj spiatočná cesta)             0,69€/km

 


Revízia LPG                                                                                                        30€

Technická kontrola / bezpečnostná skúška                                                            30€

Údržba VZV / NZV                                                                                              30€

Údržba Trakčných batérií                                                                                     20€

Údržba nabíjačov                                                                                                15€

Prerezanie / obnovenie dezénu pneumatik                                                            15€
V cenníku nie su zarátané ceny kvapalín, sučiastiek a mazadiel.

Ceny sú uvedené bez DPH.

 

 

 

 


 

 

 

 

 • Servis

  Servis vysokozdvižných vozíkov


  vykonávajú vyškolení a kvalifikovaní pracovníci, ktorí sú pravidelne doškolovaní. Poskytujeme okamžitú rýchlu pomoc pre váš vysokozdvižný vozík, prostredníctvom mobilnej dielne. Zabezpečíme vám až 90% úspešnosti okamžitého odstránenia závady. Poskytujeme pre vás kompletné generálne opravy vysokozdvižných vozíkov, na ktoré je záruka 3 až 6 mesiacov. Generálne opravy vášho vysokozdvižného vozíka robíme podľa želania zákazníka, či už si želáte GO motora, GO prevodky, poprípade kompletné GO vysokozdvižných vozíkov

   

   

   

   

   

  .

   

   

 • Revízne kontroly

  Revízne kontroly


  Zabezpečíme:

  • komplexnú revíziu plynového zariadenia vysokozdvižného vozíka, ktorú je potrebné vykonať jeden krát za rok
  • vystavenie protokolu o stave spôsobilosti VZV prevádzke
  • zoznam opatrení na odstránenie chýb
  • odstránenie závad našimi servisnými technikmi

  Po úspešnom prevedení revíznej kontroly vám bude vystavený platný protokol s vyrozumením o spôsobilosti VZV.

   

 • Udržba

  Udržba spočíva v náhrade starých článkov za nové, výmena náplni kvapalín. Tým nestráca na hodnote, len sa predĺži životnosť vášho vysokozdvižného vozíka o niekoľko rokov. Okrem nových súčiastok sa prikladá technický preukaz, ktorý slúži ako osvedčenie o spôsobilosti prevádzky vysokozdvižného vozíka. Vysokozdvižný vozík od nás odchádza s novým náterom a bezpečnostnými nálepkami podľa vyhlášky. Vysokozdvižný vozík upravíme a zabezpečíme všetky kritéria pre jeho bezpečné používanie.

   

   

   

   

   

   

 • Technické kontroly VZV


  Zabezpečíme:

  · technickú prehliadku vysokozdvižného vozíka, ktorú je potrebné vykonať jeden krát za rok

  Po úspešnom prevedení technickej prehliadky vám bude vystavený platný technický preukaz na VZV.

  Technické prehliadky sú vykonávané podľa platných noriem STN a v súlade s ISO 3691.podľa normy STN ISO 3691 + Amd 1

  Vykonávame pravidelné technické kontroly, podľa vyhlášky :

  - Vyhláška č. 208/1991 Zb.
  o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel (prevádzková kontrola s intervalom
  max. 1 mesiac)

  - Nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z.
  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov - zamestnávateľ je   povinný zabezpečiť technickú kontrolu motorového vozíka(mobilného pracovného prostriedku) tzv. oprávnenou   osobou s periodicitou podľa právnych a ostatných predpisov a noriem § 5 ods 2a)

  Zamestnávateľ je povinný uchovávať záznamy o výsledku kontroly. Požiadavky na tieto záznamy definuje STN 26 8805, ktorá uvádza povinnosť viesť o technických kontrolách tzv.Záznamová kniha podľa normy.

  Periodicitu a náležitosti záznamov o technických kontrolách podľa týchto predpisov potom určujú technické predpisy - normy
  napr.:

  STN ISO 3691+Amd 1 - 07/00
  Motorové vozíky. Bezpečnostné predpisy určuje 1 - ročnú periodickú technickú kontrolu
  STN 26 8805 oprava - 1 (08.2005)
  Motorové vozíky. Základné požiadavky. Požiadavky na kvalifikáciu a STN 26 8805/Z1 (01.2007) Motorové vozíky. Základné
  požiadavky. Požiadavky na kvalifikáciu

  Norma určuje záznamy o technických kontrolách v "Záznamovej knihe" (podľa staršej verzie normy "Revízna kniha")  a popisuje požiadavky na preukázateľnosť kvalifikácie oprávnenej osoby.